Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 11/28/2015 in all areas

  1. 1 like
    @jarek455 dostajesz honorowy tytuł górnika roku. Sprawdź datę posta do którego się czepiasz, było minęło i to dawno.
  2. 1 like
    1.47 za liter mleka? co to za BIZNES 😈
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00