Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 06/26/2018 in all areas

  1. 1 like
    ...dobra bo widzę że się mundialem przejmujecie prawie na równi z suszą to zasłyszany sucharek na rozluźnienie... dlaczego nie można dopuścić do meczu Jamajka-Kolumbia? bo Jamajczycy zjarają całą trawę na boisku, a Kolumbijczycy wciągną wszystkie kreski.... :)
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00