Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/14/2019 in all areas

  1. 1 like
    @miwigos Ty nie wierz Im zobacz co piszą wyżej to jakaś tajna dyskryminacyjna organizacja Tu jest jakieś drugie dno zara CBA się tym zajmie nowy El Chapo tylko który z NICH
  2. 1 like
    A od kiedy warto sie ubezpieczać od suszy ,u mnie jeszcze nie wystapiła nigdy,biorąc pod uwage rozumowanie ubezpieczalni,może na V I VI KL. Na tekiej ziemi powinien rosnąć las według mnie
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00