Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 03/02/2019 in all areas

  1. 1 like
    Czesi się bardzo bronią Polskiej konkurencji i często grają faul Ale to "polskie" media są winne sprawę należy załatwić w sądzie Tak aby była nauczka na przyszłość
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00