Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 09/07/2019 in all areas

  1. 2 likes
    Mam małe gospodarstwo wyłącznie orałem do 2006r. Jestem leniwy i takie oranie doprawianie całe życie jest nudne lubię bardziej różnorodne zajęcia. W większości moje sksperymenty to częściowa porażka. Właśnie " sukces cieszy porażka uczy" .. a człowiek całe życie głupi.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00