Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/22/2020 in all areas

  1. 1 like
    Są gospodarstwa ekologiczne bezorkowe które nie używają herbicydów sieją poplony i jakoś sobie radzą, a z użyciem herbicydów chyba łatwiej. Nikt nie mówi, że będzie lekko, jak ktoś nie potrafi to orze.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00