Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 07/03/2020 in all areas

  1. 1 like
    Ridomil to mieszanina też opiera się na mankozepie Podobnie jak znany nam sandofan manco i wiele innych Tu bardzo szkoda substancji chlorotalonil (bravopodobne) Aaa @Marecki topsinopodobnego poszło 1,2/ha (0,6%) :D
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00