Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/05/2020 in all areas

  1. 2 likes
    ... no a wiecie co jest najlepsze w tej naszej Polsce... że nawet jak ktoś ma 1 ha pola to sobie może robić i nikt mu tego nie zabierze... nawet jak ktoś w Wielkopolsce ma stado jeleni to my i tak tu mamy stada alpak na Lubelszczyźnie... i to jest prawdziwy gospodarz jak 1 ha umie zagospodarować, żeby była z tego przyjemność, pożytek i zysk... bo mieć hektary to nie sztuka... sztuka to jest dać temu sens i być przykładem dla innych...
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00