Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/26/2021 in all areas

  1. 1 like
    Ja to gówniarz jestem, za niedługo do zerówki pójdę ;) Ale forum przydało się wielokrotnie przy pracy, zdobywaniu wiedzy, czasem też dla poprawy nastroju...
  2. 1 like
    Ja w maju będzie 9 lat ,nie myślałem że to już tyle
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00