Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/27/2021 in all areas

 1. 2 likes
  Od napisania pierwszego posta forum odwiedzałem sporadycznie przez około 2 lata. A zarejestrowałem się bo zaczęło mi brakować "merytorycznej wymiany myśli" w komentarzach pod artykułami Farmera
 2. 1 like
  @jarki dziękuję za pamiec
 3. 1 like
  Do obszarnika mi duż........o brakuje ,
 4. 1 like
  Wczoraj Jekyll,dzisiaj Mr. Hyde...jestem na forum od końca sierpnia 2019.Trafiłem tu z powrotem szukając informacji o uprawie grochu.Moderatorze jak to wspomniałeś:"jest spokojnie,nawet bardzo..." @jarki to ile osób emigrowało z PPR-byłem tam sezon w 2009r.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00