Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/10/2021 in all areas

  1. 1 like
    Na polu pryskacie na najmniejszy chwastek,a tu mnożycie jakieś??? Później w mediach,że z Chin po pandemii nawlekli,a to z waszych lasków wylezie. :)
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00