Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/08/2024 in all areas

  1. 2 likes
    Powiem Wam że w moim życiu spotkałem tylko jedną osobę z branży Była to starsza Pani w ubojni do której woziłem świnie co rozumiała temat Mawiała tak długo my jak długo wy ubojnia padnie razem z okolicznymi hodowcami Przecież pierwsze prawdziwe protesty na przełomie wieków były o cenę tuczników Te mendy z branży rolnej patrzą się nachapać póki idzie później zmienią branże Wszyscy są po jednych pieniądzach tu jedynie spółdzielczość jest wyjściem Ale to inny temat i już chyba też nie w Polsce
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00