airforce one

PRYWATYZACJA SHIUZ

5 posts in this topic

hodowcy otrzymują pisma od SHiUZ i muszą deklarować czy kupują akcje spółek od skarbu państwa, popłoch wywołały weksle in blanco do podpisu, rolnicy się przestraszyli, wydaje się, że nie mają czego się bać, weksle wygaszają się, gdy dokonana zostanie wpłata za akcje, śmiało chłopy, bo kto inny łyknie nasze SHiUZy :???

czas na zapłatę np. shiuz z bydgoszczy wyznaczył na bodajże 28 października,

pismo.jpg

umowa.jpg

weksel.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

weksle nie co komplikują sprawę i są zabezpieczeniem pod niezbywanie udziałów?????????????:(

 

http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/aktualnosci/prywatyzacji-shiuz-z-wekslami,31869.html

 

Z lektury projektu umowy zbycia udziałów SHiUZ przez Skarb Państwa oraz treści deklaracji wekslowej jak i weksla wynika, że obawy części rolników co do podpisania weksla in blanco nie są uzasadnione.

 

Natomiast zasadne jest pytanie, po co aż tak komplikować cały proces prywatyzacji, który prowadzi do rezygnacji części uprawnionych rolników z nabycia udziałów?

 

Istotnym elementem wspomnianej umowy są zapisy dotyczące nie zbywania ani nie obciążania nabytych udziałów do 31.12.2021 roku, z wyjątkiem możliwości zbycia aktualnym (na dzień sprzedaży) udziałowcom SHiZU oraz składanie każdego roku Oświadczeń dotyczących realizacji powyższych zobowiązań.

 

Nabywca udziałów zobowiązuje się również do umożliwienia sprzedawcy czyli Skarbowi Państwa do przeprowadzania nielimitowanych kontroli ww. zakresie.

 

Każdorazowo za złamanie powyższych zobowiązań, nabywca zapłaci Skarbowi Państwa kwotę - w zależności od rodzaju przewinienia - 20 procent (za nie złożenie Oświadczenia) lub 40 procent (za zbycie lub obciążenie udziałów).

 

Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli zostało wycenione na 40 procent. Wymienione procenty liczy się od całkowitej kwoty zapłaconej Skarbowi Państwa za zakupione udziały.

W celu zabezpieczenia wykonania ewentualnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa za złamanie powyższych uzgodnień pojawiły się właśnie weksle.

 

Weksle mogą być wykorzystane tylko w przypadku złamania postanowień umownych i nie wpłacenia dobrowolnie wspomnianych kwot. Ponadto - w myśl zapisu Umowy - każdy weksel nie może być wystawiony na kwotę wyższą niż 100 procent całkowitej kwoty zapłaconej za obejmowane udziały.

 

Zrozumiałe jest, że intencją Skarbu Państwa jest „przywiązanie" rolników do spółki która świadczy usługi na ich rzecz. Stąd wzięły się ww. zapisy. Ale z drugiej strony, „nadgorliwa" dbałość o interes państwa (wprowadzenie weksli) przyniosła jak się wydaje w części odwrotny skutek. Zamiast zachęcić do posiadania cząstki firmy z której produktów się korzysta, niektórzy rolnicy w ogóle rezygnują z ich nabycia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nie zły numer, kasę trzeba wpłacić za akcje do 28 października, ponoć chodzą po domach i nic nie mówią tylko zachęcają do rezygnacji z prywatyzacji, tzn. mówią - nie kupujcie akcji spółek inseminacyjnych, ludzie, nie słuchajcie złych doradców, akcje trzeba kupić!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziwne bo prezes jednego Shiuzu załozył firme inseminacyjna he he , ciekawe dlaczego nie został na stanowisku?? i nie kupił akcji??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now