Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/12/2021 in Posts

  1. 1 like
    Pamiętaj też że resztki te co widać to nie wszystko są jeszcze korzenie która mają największe znaczenie, to one rozpracowują glebę, najlepszym przykładem będą długo trwałe użytki zielone, niby co roku część nadziemna zbierana ale poziom materii rośnie, Gleba to "skała" i coś ją musi przerabiać, jak głupio by to nie zabrzmiało to rośliny systemem korzeniowym wpływają na "erozje" gleby tylko taką korzystną dla nas
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00