Wawrek

Użytkownicy
 • Content count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Wawrek

 • Rank
  Świeżak
 1. Przepraszam bardzo Moderatora za kłopot, jaki sprawiam w Jego pracy swoimi postami. W moim wieku trudno jest zdobywać szczegóły wiedzy w posługiwaniu się komputerem. Zdecydowałem się zabierać głos w internecie, mimo takiego wieku w związku z kryzysem klimatycznym. W środkach masowego przekazu dużo na ten temat mówią naukowcy. Do rolników, bezpośrednich producentów żywności , problem kryzysu klimatycznego jeszcze tak szeroko nie dotarł. Temat nawadniania rozlewowego był przedmiotem mojej pracy doktorskiej. Przygotowuję do publikacji post pt. "Podobieństwa i różnice nawadniania rozlewowego i taśmy kroplującej nawadniania kroplowego. Będzie można porównać te dwa rodzaje nawadniania roślin pod korzenie, bez moczenia liści. Eksploatacja nawadniania kroplowego jest trudna ze względu na główną wadę, jaką jest zapychanie kroplomierzy zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie oraz z powodu osadzania się w nich soli, głównie wapnia i żelaza. Prowadzi to do zmian wypływu wody, jak również zablokowania kroplomierzy. W nawadnianiu rozlewowym taki problem nie występuje. Jest ono wielokrotnie tańsze od nawadniania kroplowego.,
 2. Chodzi o usuniecie początku przerwanej części postu - Przykład
 3. Mała retencja burzowa i nawadnianie rozlewowe grawitacyjne szansą w walce z suszą glebową. 3. P r z y k ł a d dla stosowania nawadniania rozlewowego grawitacyjnego roślin z małych burzowych zbiorników retencyjnych. Posiadamy beczkowóz o pojemności B = 500 l /5 m3/ i bierzemy wodę z małej retencji burzowej. Planujemy nawodnić jednorazowo glebę dla nasion świeżo zasianych -marchwi-pietruszki, przyjęto: a/ D = 10 mm /0,01m/ - dawka nawodnienia, można rozumieć inaczej 10 l/m2; przyjmuje się, że nawilża ona glebę na głębokość 10 cm. b/ r = 30 cm /0,3 m/ - rozstawa rzędów nawadnianych roślin: jeden przewód rozprowadzający wodę nawadnia dwa rzędy roślin,
 4. Mała retencja burzowa i nawadnianie rozlewowe grawitacyjne szansą w walce z suszą glebową. 2. Zbiorniki dla małej retencji burzowej. Z powodu skutków suszy glebowej najbardziej są poszkodowani rolnicy, bezpośredni producenci żywności, dla których ta czynność jest podstawą zapewnienia środków do życia dla całej rodziny. Od ich bezpośredniego zaangażowania w szukaniu wody do nawadniania roślin, zależy w jakim stopniu wygramy walkę z suszą glebową. Wiemy, że coraz częściej w naszym klimacie pojawiają się tzw. opady burzowe, trwające intensywnie ale krótko. Musimy starać się przechwycić te wody. Każdy rolnik zna z doświadczenia na swoim terenie trasy, którymi one spływają. Winni zastanowić się w którym miejscu przechwycić te bezprodukcyjnie spływające wody i pobudować małe zbiorniki retencyjne dla swoich potrzeb i ewentualnie potrzeb sąsiadów. Wykonane zbiorniki muszą być uszczelnione folią. W zależności od miejscowych warunków terenowych zbiornik szczelny może być zamulany naniesionym przez wodę piaskiem. Dlatego przed zbiornikiem szczelnym należy wykonać mały zbiornik "chwytacz piasku", który będzie można oczyszczać koparką. Jak wiadomo Państwo finansowo wspiera taką retencję. Te małe zbiorniki retencyjne będą do nawadniania rozlewowego grawitacyjnego roślin. Jest to nowy system nawodnień, sprawdzony w działaniu. Pozwala dostarczać wodę pod korzenie roślin, z wykorzystaniem grawitacji. Nawadnianie rozlewowe może być stosowane do nawilżania upraw w szklarniach, tunelach foliowych oraz roślin w terenach otwartych, a także do zaopatrzenia w wodę drzew owocowych , krzewów , pastwisk itp. Czynię starania aby wdrożyć do praktyki ten system.Ze względu na mój wiek, w sierpniu skończyłem 90 lat, szukam w Gdańsku lub w woj. Pomorskim osoby, które chciałyby założyć przedsiębiorstwo biznesowe. Jestem w stanie dostarczyć całość materiałów i swoje doświadczenie, niezbędnych do prowadzenia biznesu. Bez mego udziału w pierwszym okresie wdrażania, nie da się szybko rozpowszechnić tego systemu nawadniania.
 5. Mała retencja burzowa i nawadnianie rozlewowe grawitacyjne szansą w walce z suszą glebową 1.Wiosenna susza glebowa. Susza glebowa oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin. Niedobór wody w glebie skutkuje nie tylko jej brakiem dla roślin, ale także niedoborem zawartych w roztworze glebowym substancji pokarmowych. Ponadto9, ww takim podłożu zanikają reakcje fizykochemiczne, zamiera życie mikrobiologiczne, gleba staje się martwa. Wiosenna susza glebowa , jaka wystąpiła wiosną 2020 roku ujawniła nam groźne zjawisko, dotąd w niewielkim stopniu pojawiające się w Polsce. Brak opadów śniegu zimą i wysoka temperatura, jak na tę porę roku, spowodowały zanik retencji wilgoci glebowej. do jakie zawsze w naszym klimacie byliśmy przyzwyczajeni.Dodatkowo wiosną wystąpiły długie okresy braku opadów atmosferycznych. Jednocześnie słoneczna pogoda i wiatry spowodowały wysuszenie i tak mało wilgotnej , wierzchniej warstwy gleby. W związku z tym w wielu regionach kraju wiosenne zasiewy roślin nie mogły spowodować ich normalne wschody. Zasiane nasiona leżały w suchej glebie przez całe tygodnie. Tylko część roślin ukorzeniła się i obecnie niektórzy rolnicy, np. z woj. Lubelskiego występują do Państwa o pokrycie szkód w wyniku wiosennej suszy. A więc wiosenna susza glebowa, spowodowana brakiem opadów śniegu zimą jest niezmiernie groźnym zjawiskiem na odcinku produkcji żywności w Polsce. Musimy szukać sposobów, aby ograniczyć występowanie tego zjawiska .