Jacek1qaz

Użytkownicy
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Jacek1qaz

  • Rank
    Świeżak
  1. Dolomitowe wapno to mało ekonomiczna inwestycja, a to wszystko za sprawą faktu, że rozkłada się w zaledwie 20% podczas gdy kredowe w około 98%, zatem efektywność jest bez porównania. Na temat różnych praktyk agrarnych organizowane są różne warsztaty i spotkania na które zapraszam *Wapienie twarde i dolomity charakteryzują się niską reaktywnością. Cecha ta decyduje o tym, że ich działanie odkwaszające jest powolne, rozłożone w czasie i ujawnia się dopiero w 2–3 roku po zastosowaniu nawozu. Rozpuszczalność nawozów wapniowych w glebie jest mała – waha się w granicach 1,6 g/dm3 gleby dla wapna gaszonego, do zaledwie 0,008 g/dm3 dla dolomitu. Dopiero w słabych kwasach wzrasta ich rozpuszczalność. Na tym tle najgorzej wypadają dolomity ze średnią reaktywnością ok.25%, lepiej wypadają skały wapienne, ze średnią ok. 50%, natomiast kreda posiada reaktywność 98-99 %.