Doradztwo

Użytkownicy
 • Content count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Doradztwo

 • Rank
  Świeżak

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Warmia i Mazury
 • Interests
  Przyroda
  Myślistwo
  Fotografia

Recent Profile Visitors

1,844 profile views
 1. Opróżniony silos nie stanowi bezpieczeństwa samolikwidacji szkodników. Opróżniony silos musi być BARDZO DOKÅADNIE oczyszcony. Praktycznie nie ma mozliwości bardzo dokładnego ( sterylnego ) oczyszczenia silosu. Na łączeniach blach w szczelinach mogą pozostać drobinyziarna, pyłu zbożowego, w których nieznaczne ilości szkodników mogą przebywać. Jeśli są sprzyjające warunki rozwoju to szkodniki mogą dalej rozmanażać się i rozprzestrzeniać się do pozostałych urządzeń technologicznych. Praktycznie szkodniki mogą znajdować się w pobliżu silosu w pozostałych urządzeniach technoologicznych jak podnośniki czerpakowe, ślimakowe, łańcuchowe. Generalnie rzecz biorąc to należy wszystkie urządzenia dokładnie oczyścić i przeprtowadzić DEZYSEKCJĘ. Niska temperatuta tj. poniżej 10 st. C ogranicza rozwój szkodników. Trojszyk ulec nie jest odporny na działanie niskich temperatur. Temperaturą krytyczną jest 7°C. Poniżej tej temperatury wszystkie stadia rozwojowe giną po około 25 dniach. W temperaturze 0°C giną już po 17 dniach. Rozkruszek najlepiej rozwija się w temperaturze pokojowej, może rozmnażać się i intensywnie żerować w temperaturze 3-9°C, a więc niższej niż większość owadów szkodników . W optymalnych warunkach tj. w temperaturze około 25°C i wilgotności względnej powietrza 75-80%, cykl rozwojowy jednego pokolenia rozkruszka trwa około 10 dni. Ponieważ roztocza te są stosunkowo płodne, w dobrych dla nich warunkach w krótkim czasie produkt może być bardzo poważnie porażony. Rozkruszeki mogą żyć nawet do roku, miesięcznie wydać kilka pokoleń. Są wrażliwe na warunki otoczenia-giną w wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności. Odporne są na niską temperaturę. Mogą przetrwać kilka miesięcy bez pożywienia.
 2. Proszę o konkretne pytania.
 3. Analiza rynku silosów zbożowych wskazuje iż na terenie Polski znajduje się pojemność ponad 5 milionów ton na przechowywanie ziarna będącego w dyspozycji bezpośrednio producentów rolnych. Pojemność ta stanowi znaczny potencjał magazynowy będący w dyspozycji rolników, grup producenckich. Na tak znaczny wzrost potencjału magazynowego będącego w dyspozycji producentów zbóż miał wpływ dostęp do środków inwestycyjnych, a szczególnie grup producenckich. Fakt ten zmienia podejście co do zasad i warunków obrotu ziarnem. Na warunki te ma wpływ kształtowanie się cen. Producent rolny magazynując w własnych obiektach ziarno staje się bezpośrednim dostawcą do jego przetwórstwa na paszę, mąkę czy biopaliwa. Kupujący, przetwórcy zmieniają podejście w realizacji zabezpieczania surowca do swojej produkcji przykładając uwagę do rynków lokalnych w zakupach ziarna. Również rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt nie zdają sprawy z konieczności prowadzenia odpowiednich zabiegów na przechowywanym ziarnie. Brak tej wiedzy doprowadza dość często do niepowodzeń w chowie zwierząt. Hodowca wtedy wskazuje iż jest winien dostawca premiksów czy koncentratów, a nie brak wiedzy o procesach zachodzących w przechowywanym ziarnie. Doświadczenia praktyczne wskazują, że producenci rolni składując ziarno w swoich magazynach nie znają zasad bezpiecznego przechowywania ziarna. Zabiegi konserwacyjne na magazynowanym ziarnie prowadzone są bez podstawowej wiedzy w tym zakresie. Ziarna magazynowane nabiera niewłaściwego zapachu, porażone są szkodnikami, a jeśli podejmują decyzje o jego fumigacji to czynią to bez niezbędnej wiedzy narażając się na utratę zdrowia czy zepsucia ziarna. Przeszkoliłem na terenie Polski około 3 tyściące poducentów zbóż z zakresu jego bezpieczenego magazynowania. Posiadam 47 letnie, praktyczne doświadczenie z zakresu przechowalnictwa zbóż, zarządzaniem w biznesie zbożowo przetywórczym, posiadam wykształcenie wyższe rolnicze jak również wykształcenie średnie z zakresu przetwórstwa zbóż Oferuję szkolenie grup, osób indywidualnych z zakresu : Bezpieczeństwo składowanego zboża i zasady jego konserwacji. 1. Jakie czynniki maja wpływ na jakość składowanego zboża. 2. Profilaktyka i walka z szkodnikami zbożowymi. 3. Przygotowanie magazynów i sprzętu do zbioru na składowanie zboża. 4. Wpływ parametrów jakościowych na składowanie zboża. 5. Przebieg procesów w okresie składowania zboża. 6. Wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych na jakość przechowywania zboża. 7. Analiza warunków do podejmowania decyzji zabiegów konserwacyjnych składowanego zboża. 8. Przykłady analizy czynników zewnętrznych w zakresie których podejmowane są decyzje dotyczące konserwacji ziarna. 9. Podstawowe zasady kontroli przechowywanego zbóż.