MichalP

Użytkownicy
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by MichalP

  1. Po przeczytaniu niektorych wpisow postanowilem sprawdzic na stronie IUNGu i znalazlem informacje o podpisaniu umowy z ta firma. IUNG wyselekcjonowuje i testuje szczepy bakterii poza tym to nie jest proszek tylko zel, Czy ktos uzywal juz zelu? Podaje link do IUNG; http://www.iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1312
  2. Witam - chcialem kupic szczepionke Nitroflora po przeczytaniu artykulu. Czy ktos juz ja kupowal? EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA NITROFLORY – INNOWACYJNYCH SZCZEPIONEK RHIZOBIUM DLA ROŚLIN BOBOWATYCH. Szczepionki bakterii brodawkowych dla roślin motylkowatych (bobowatych) stosowane są od kilkudziesięciu lat w praktyce rolniczej, co wskazuje, że ich przydatność jako czynnika plonotwórczego jest powszechnie uznawana. Szczepionki dla roślin motylkowatych produkowane są w wielu krajach (nie tylko europejskich). W Polsce - pod powszechnie rozpoznawaną nazwą Nitragina – produkowane były od wielu lat między innymi w Wytwórni w Wałczu i w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG w Puławach. Szczepionki bakterii brodawkowych dla roślin bobowatych produkowane są obecnie - pod nazwą Nitroflora – we współpracy z IUNG w Puławach przez firmę Mykoflor. Nowe szczepionki mają innowacyjną formułę – dzięki postaci płynnej, lekko kleistej, ułatwiającej aplikowanie ich na nasiona roślin bobowatych i zwiększającej możliwości adsorbowania się komórek bakterii na zaprawianych nasionach. Stosowanie tych szczepionek ma swoje uzasadnienie nie tylko w aspekcie plonotwórczym: szczepionka Nitroflora zwiększa plonowanie roślin motylkowatych przeciętnie o 20%, ale jej pozytywne działanie przekłada się również na korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz jakości plonu. Wspomagając pobieranie przez roślinę azotu na drodze symbiozy bakterii brodawkowych na korzeniach roślin, wiążącymi azot z powietrza -„żywimy†roślinę, a nie glebę przy użyciu różnych form syntetycznych nawozów azotowych. To powoduje wiele korzystnych efektów, w tym ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów uprawy. Nawożenie sprowadza się do zastosowania wyłącznie dawki startowej bezpośrednio przed siewem w ilości 20 kg N na hektar – pozostałe 55 kg N roślina uzyska z zastosowania NITROFLORY. Wielkość korzyści finansowych dla rolnika, wynikających ze zmniejszenia dawki nawozów i zwiększenia plonów powodują, iż koszt zaprawienia nasion jest bardzo niski. Poniżej przykład korzyści wynikających z zastosowania NITROFLORY: Koszt 100 kg mocznika, który zawiera w tej ilości nawozu 46 kg azotu, to ok. 160 zł, czyli 1 kg azotu kosztuje 3,48 zł; Koszt 100 kg saletrzaku, który zawiera w tej ilości nawozu 28 kg azotu to ok. 110 zł, czyli 1 kg azotu kosztuje 4,00 zł Średnio można przyjąć, że 1 kg azotu z nawozów kosztuje 3,75 zł. Ponieważ przy zastosowaniu NITROFLORY konieczna jest tylko dawka startowa w ilości 20 kg N, oszczędzamy 55 kg N w nawozach. Przykładowa cena NITROFLORY na 1 ha to 60 zł Nawożenie Koszt 75 kg N/na 1 ha upraw Nawozy azotowe 3,75zł x 75kgN = 282 zł Nawozy azotowe + NITROFLORA 3,75zł x 20kgN + 60zł = 135 zł OSZCZĘDNOŚĆ na 1 ha 147 zł Nie należy zapominać, że już sama uprawa roślin bobowatych, zwłaszcza jako plon główny, wiąże się ze stosunkowo wysokimi dopłatami obszarowymi, co również znacząco wpływa na ekonomiczną efektywność stosowania szczepionek Nitroflora dla upraw bobowatych. W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wzrost areału upraw tych roślin, zwłaszcza łubinu żółtego, co związane jest nie tylko ze wspomnianymi korzyściami ekonomicznymi. Krajowe rośliny bobowate, zwłaszcza grubonasienne mogą być dobrą alternatywą dla pasz opartych na soi – zawartość białka i energetyczność grubonasiennych bobowatych jest również bardzo wysoka, dzięki temu mogą być doskonałym zamiennikiem dla importowanych sojowych białek paszowych. Popularność i wzrost areałów upraw bobowatych wiąże się również z rosnącym wykorzystaniem ich w produkcji zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej. Uprawa roślin bobowatych to również korzyści dla gleby i środowiska – ograniczenie stosowania syntetycznych nawozów azotowych jest priorytetem wdrażanej w Polsce od wielu lat dyrektywy azotanowej, mającej na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami wód powierzchniowych i podziemnych. Korzystne dla roślin drobnoustroje glebowe, w tym symbiotyczne bakterie brodawkowate stanowią ważny element bioróżnorodności organizmów glebowych, oddziałujących na jej zdrowotność i żyzność. Szczepionki NITROFLORA dla roślin motylkowatych są szczególnie przydatne przy siewie na glebach w których obserwowany jest deficyt rodzimych bakterii Rhizobium, co wiąże się często z objawami tzw wykoniczynienia czy wylucernienia roli – jako efekt działalności bakteriofagów (pasożytniczych wirusów bakteryjnych) redukujących znacząco liczebność bakterii brodawkowych. Podobnie – z uwagi na specyficzność gatunkową i rodzajową tych bakterii do nawiązywania symbiozy z określonymi roślinami bobowatymi, uprawa nowej rośliny strączkowej powinna wiązać się z zaprawianiem nasion szczepionką Nitroflora właściwą dla danego gatunku rośliny. Biologiczna metoda wspomagania nawożenia azotowego poprzez stosowanie szczepionek Nitroflora to przyjazna dla środowiska, proekologiczna droga dostarczania azotu roślinom bobowatym, zamiast nawożenia gleby, z której nie pobrane składniki pokarmowe poprzez wymywanie doprowadzają do wspomnianych zanieczyszczeń i eutrofizacji wód. Opracowane przez MYKOFLOR® szczepionki NITROFLORA , dostarczające roślinom azot wiązany biologicznie, są praktyczną wykładnią hasła firmy: „W zgodzie z naturąâ€ Dr Andrzej Księżniak Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach