Przeszukaj forum

Pokazywanie wyników dla tagów 'wycinka drzew'.

 • Szukaj wg tagów

  Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
 • Szukaj wg autora

Typ zawartości


Forum

 • Środki produkcji
  • Maszyny rolnicze
  • Budownictwo zagrodowe
  • Środki ochrony roślin
  • Nawozy i nawożenie
  • Paliwa i biopaliwa
 • Doradztwo i edukacja
  • Doradztwo rolnicze
  • Edukacja i szkolenia
  • Wydawnictwa
 • Finanse
  • Dotacje i dopłaty
  • Podatki i rachunkowość
  • Kredyty i ubezpieczenia
 • Produkcja zwierzęca
  • Bydło mleczne
  • Mleko
  • Bydło mięsne
  • Trzoda chlewna
  • Drób i jaja
  • Owce i kozy
  • Konie
  • Zwierzęta futerkowe
  • Pozostałe zwierzęta
  • Hodowla ryb
  • Weterynaria
 • Giełda Rolna
  • O serwisie gieldarolna.pl
  • Nieuczciwi kontrahenci
 • Dział odzysku
  • Odzyskane wątki
 • Ogłoszenia bezpłatne
  • Sprzedam
  • Kupię
  • Wydzierżawię/wynajmę/zamienię
 • Biznes wiejski
  • Agroturystyka
  • Biznes wiejski
  • Bioenergetyka
  • Przetwórstwo rolnospożywcze
  • Rolnictwo ekologiczne
  • Produkt regionalny i tradycyjny
  • Rzemiosło i rękodzieło
 • Prawo i polityka rolna
  • Polska
  • Unia Europejska
  • Rynki wschodnie
  • Świat
  • Nieruchomości rolne
  • Organizacje rolnicze
  • Przepisy i regulacje
 • O portalu Farmer.pl
  • Tematy ogólne
  • O forum farmer.pl
  • Portal Farmer.pl - merytoryka
  • Portal Farmer.pl - technika
  • Miesięcznik Farmer - Gazeta
  • Śmietnik
 • Produkcja roślinna
  • Uprawa roślin z BASF
  • Zboża
  • Rośliny okopowe
  • Rośliny paszowe
  • Rośliny oleiste
  • Rośliny przemysłowe
  • Warzywa i warzywnictwo
  • Owoce i sadownictwo
  • Rośliny ozdobne
  • Grzyby
  • Nasiennictwo
 • A Test Forum
 • Forum farmer.pl
  • Forum dyskusyjne

Znaleziono 1 wynik

 1. z racji tego że przeglądałem internet w poszukiwaniu informacji o zgodzie na wycinke drzew i w prawie kazdym wystepowała informacja o kosztach z tym związanych wklejam "pożyczoną" wypowiedź stąd : http://newsletter.wo...&idn=42899#gura "Czy można usunąć drzewa i krzewy bez naliczania opłaty, aby przywrócić teren działki do stanu użytkowania rolniczego? 2011-10-10 Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska Czy można usunąć drzewa i krzewy bez naliczania opłaty za usunięcie z terenu działki, aby przywrócić ją do stanu użytkowania rolniczego (łąki, pastwiska lub grunty orne) w zależności od zapisów w ewidencji? Odpowiedź: Rolnik ma obowiązek utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). Jeśli podjął on decyzję, że po dłuższym okresie, w którym nie korzystał z gruntu, chce przywrócić temu gruntowi właściwości użytkowe, to organ wydający zezwolenie nie tylko powinien mu je wydać, ale również zwolnić z opłat za wycinkę drzew lub krzewów z łąki lub gruntu figurującym w ewidencji gruntów jako grunt orny. Uzasadnienie: Z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) wynika, że nie pobiera się opłat za usuwanie drzew, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, a także, że tylko osoba fizyczna korzysta ze zwolnienia od opłat i tylko, gdy usuwa drzewo w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Rolnik indywidualny nie wykonuje wprawdzie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), jednakże, zajmując się systematycznie działalnością wytwórczą w rolnictwie, nie jest traktowany jako osoba fizyczna. Jest on osobą prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie. Oznacza to, że będzie traktowany jako podmiot gospodarczy ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z pobraniem opłat za usunięcie drzew, na które zostanie wydane pozwolenie. Jeśli jednak będzie usuwał drzewa z gruntów rolnych lub pastwisk w celu przywrócenia gruntom ich właściwości użytkowych, to skorzysta ze zwolnienia z opłat. Uzasadnieniem dla tej tezy jest treść ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211) - dalej r.m.n. Przepis § 1 r.m.n. określa, kiedy grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami, kwalifikując je jako grunty orne, łąki, pastwiska i grunty orne na stokach o nachyleniu powyżej 20 stopni. Utrzymanie gruntów ornych w dobrej kulturze rolnej polega na podejmowaniu przez producenta rolnego regularnych i skutecznych działań zapobiegających występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów oraz drzew i krzewów. Oznacza to, że na gruntach rolnych, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, nie mogą występować drzewa i krzewy. W tym przypadku nie wystarczą już same zabiegi zapobiegające ich występowaniu. Istotne jest, aby na ugorowanych gruntach producent rolny całkowicie wyeliminował występowanie drzew i krzewów (z wyjątkami określonymi w § 4 r.m.n.). Jeśli drzewa, o których mowa w pytaniu, mają wpływ na produkcję rolną, to rolnik ma prawo złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ich usunięcie i skorzystać ze zwolnienia z opłat. Alicja Brzezińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska Odpowiedzi udzielono 7 października 2011 r."