Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 07/12/2014 in all areas

  1. 1 like
    Najgorsze wspomnienie dzieciństwa - niezgodność zapachu mydła truskawkowego z jego smakiem. - Czy jeśli mąż czyści paznokcie śrubokrętem, to można nazwać go debilem? - No, jeżeli to śrubokręt krzyżakowy... - No żesz, jeszcze jeden!
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00