Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/08/2024 in all areas

  1. 1 like
    Gęstość zależy głównie od tego czy dwurzędowy czy wielorzędowy, ilości ości oraz czy został upalony za wcześnie. Chałupniczo nie bardzo zmierzysz bo liczona jest gęstość w stanie zsypnym a w litrze to już się ugniata. Ja sypię niepełny litr ale raczej zawsze za dużo wychodzi. 0,6 na jęczmień ozimy to taki standard, zdarza się i 0,5 jak dużo ości. Na zbiornik w kombajnie 10 tys. litrów wchodzi 6 ton jęczmienia a pszenicy nawet i 8,5 a potem podają plony na przyczepy. W okolicy nie słychać żeby u kogoś 6 zamknęło.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00