Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 03/21/2023 in all areas

  1. 2 likes
    Dzisiaj wygląda dobrze jak ma siew 30 nasion i 120 azotu. Tym bardziej ze na zimnym wschodzie. Jak na razie jestem zadowolony.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00