Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 06/02/2020 in all areas

 1. 1 like
  Buraki gniją tam,gdzie przejechane beką do gnojowicy.
 2. 1 like
  Wszystko pływa.Stonka się do mnie śmieje. Młodych pyrów podkopać nie sposób.Susza ustępuje...
 3. 1 like
  Co to za "Ruski" Forum to nie Krym,żeby nas zaanektować.
 4. 1 like
  Telefonu nie obeszczyj
 5. 1 like
  Choroby grochu i ich zwalczanie Mączniak rzekomy Mączniak prawdziwy Zgorzelowa plamistość Szara pleśń Azoksystrobina ZLW +++ ZLW +++ Chlorotalonil Z ++ Z ++ Cyprodynil ZLW + ZLW ++ ZLW ++ ZLW +++ fludioksonil ZL + ZL ++ ZL ++ ZL ++ Z- zapobiegawcze, L- lecznicze, W- wyniszczające
 6. 1 like
  Zastanawiam się dlaczego na jednych polach po kilku zabiegach regulacji rzepak jest wysoki, a na innych bez retardantów jest niski. Czynników jest wiele np
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00