Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/13/2020 in all areas

  1. 1 like
    To fakt,że te ceny to przegięcie ale ci co wcześniej nie kupili a tacy też są to coś kupić niestety muszą,będą to pewnie mniejsze ilości i tylko azotowe ale jednak.Tak czy inaczej na dłuższą metę te ceny nie mogą się utrzymać bo rynek nie wchłonie produkcji po tak wysokich cenach a co za tym idzie mogą się wtedy zacząć problemy zakładów produkujących nawozy.Tak więc moim zdaniem tak wysokimi cenami zakłady działają tylko na swoją przyszłaściową niekorzyść.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00