Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/26/2012 in all areas

  1. 1 like
    jak tam skrzypionki i mszyce ?
  2. 1 like
    Temat rzeka ! W terenie na którym mieszkam od 10 lat z roku na rok szkody podwajają się. Powodują je dziki, jelenie, sarny a od 3 lat również dzikie gęsi! Roczne straty z tego tytułu w moim gospodarstwie to od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych !! Tylko w naszym Prawie Åowieckim nic się dotąd nie zmienia, bo nie ma woli politycznej. Pytanie, kiedy wreszcie Prawo Åowieckie stanie się obowiązkiem dla zarządców okręgów łowieckich.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00