Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 10/17/2018 in all areas

  1. 1 like
    Napisz tylko takie teksty na islamistów na jakimś portalu to ekipa czarnych obudzi Cię bladym świtem wyłamując drzwi :)
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00