Sign in to follow this  
Followers 0
Andjey

Nawozy naturalne

105 posts in this topic

Pytałem o powyższą kwestię w MRiRW i właśnie otrzymałem odpowiedź:

Szanowny Panie,
odpowiadając na list elektroniczny z dnia 20 listopada 2020 r. dotyczący stosowania kompostu
wyprodukowanego ze słomy i trawy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co
następuje.
Zasady właściwego stosowania i przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania
z odciekami, określa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284,
695, 782, 875) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243) tzw.
program azotanowy. Przechowywanie nawozów naturalnych musi odbywać się w sposób bezpieczny
dla środowiska, co oznacza uniemożliwienie przedostania się odcieków do wód i gruntu.
Obowiązkiem każdego rolnika jest zapewnienie bezpiecznego dla środowiska przechowywania
nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym.
Terminy stosowania nawozów zawarte w tabeli 2 programu azotanowego dotyczą nawozów
naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi) oraz nawozów azotowych mineralnych
(nawozy produkowane z kopalin lub wytwarzane w procesie syntezy, których jednym ze składników
jest azot). Terminów określonych w tabeli 2 nie stosuje się do innych nawozów niż wyżej wymienione
np. nawozów organicznych. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku stosowania wszystkich
substancji wpisujących się w definicję nawozu określoną w ustawie Prawo wodne (każda substancja
zawierająca związek azotu lub związki azotu rolniczo wykorzystywana w celu zwiększenia wzrostu
roślinności, a także odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowe)
należy przestrzegać innych przepisów programu azotanowego odnoszących się do nawozów, np.
zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub
przykrytych śniegiem, wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2020 r. poz. 796).
 Z poważaniem,
Nina Dobrzyńska
Dyrektor
Departamentu Klimatu i Środowiska

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zupełnie jak w TV na proste pytanie tak czy nie odpowiedzi nie otrzymasz 

 

Choć tu jednak drogą okrężną odpowiedź brzmi NIE 

Słoma i trawa posiadają ogromne ilości azotu i zatrujesz Bałtyk 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pytałem konkretnie o kompost ze słomy i trawy. W odpowiedzi konkretów brak i są dwa wyjscia: kompost nie został wymieniony, czyli mogę go stosować lub też nie mogę, bo nie napisano tego jasno czarno na białym. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raczej nie BO zawiera azot 

Że w ilościach obronnych to już ich nie interesuje 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tyle go tam jest, że przy rozrzucaniu by wszystko w atmosferę poleciało. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0