Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/29/2022 in all areas

  1. 1 like
    Oddajcie najpierw odszkodowanie za grad. Chyba tylko u Was jest taka paranoja, że likwidator szkody nie szacuje strat tylko spisuje protokół. Potem zza biurka drugi, który nie widział plantacji na żywo ocenia straty na podstawie zdjęć i pisemnego protokołu. A doczekać się likwidatora też ciężko.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00