Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/23/2024 in all areas

  1. 1 like
    Jak widzę to ukształtowanie terenu to widac ze to jest najniższy punkt dlatego rów nic nie pomoze beż odprowadzenia wody z tego rowu w inne miejsce. Bez odprowadzenia wody ten rów szybko się napełni i praktycznie nic nie pomoze. Wystarczyłaby studzienka, rura pewnie 110 mm i odprowadzenie, ale nieraz trzeba ciągnąć nawet 500m do niższego miejsca U mnie jest inna sytuacja bo rów miał pomóc punktowo aby osuszyć teren torfiasty po lace
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00