Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/12/2012 in all areas

  1. 1 like
    Bakteria w UE oraz embargo rosyjskie wpływają ogromnie na spadek popytu na polskie i unijne prosukty. CO teraz zrobić? Jakie będą odszkodowania za takie posunięcie Niemiec. Gdzie można składać wnioski o odszkodowanie?
  2. 1 like
    Co sądzicie o przejściu Polski do strefy euro (UGW)? W tej chwili gdy mamy drogie euro, eksport kwitnie, sprzedamy więc nasze produkty po lepszych cenach, możemy być zarazem bardziej konkurencyjni cenowo niż inne kraje UE, dostaniemy większe dopłaty, niestety paliwo na przykład jest za to bardzo drogie. Po przejściu Polski do UGW będziemy bardziej zależni od UE, coś mi to trochę przypomina system centralnego planowania gospodarczego
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00