Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 03/29/2013 in all areas

  1. 1 like
    A jaki jest powód zakazu uboju? Handel mięsem? Czy są jakieś dane, odnośnie skali tego zjawiska? Może lepiej w jakiś sposób zalegalizować handel z przydomowego uboju, a nie wybierać najprostszy sposób - zabraniać. Ludzie nie zabijają w gospodarstwach zwierząt z przyjemności, tylko żeby mieć tańsze, dobre mięso i wędliny, nie z "extra" dodatkami.
  2. 1 like
    pewnei popłynie po saletrze nie ma znaku juz prawie. heh u mnie najstarsi ze wsi nie pamietaja zeby pod koniec marca było tyle sniegu i zawiewało drogi. masakra
  3. 1 like
    Dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą wejść w programy rolnośrodowiskowe, polecam uprawę strączkowych w czystym siewie (bez mieszania z innymi gatunkami), ponieważ można otrzymać dodatkową premię do dopłaty (w 2012r. w wysokości 672,56 zł/ha) .
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00