Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/26/2019 in all areas

  1. 1 like
    ... Marecki ja mam zapas opału już na przyszłą zimę :) ale się wybieram na moje krzaczaste rubieże bo trzeba przejazd do pola poszerzyć... jak chcesz jęczmienia to ja mam jeszcze ok. 4 ton; dzisiaj zawoziłem jednemu gościowi dla gołębi jęczmień; zrób traktorem rajd przez Polskę z Kaszub na Lubelszczyznę może nawet w Teleekspresie o tym powiedzą :P
  2. 1 like
    Teraz są unijne normy i piły tylko ostre produkują :D
  3. 1 like
    Ściemniać się nauczyłeś winny się tłumaczy :p Znam to też kiedyś trochę się nakarczowałem tępą piłą :D
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00