Ksieciuniu72

Szkody łowieckie

715 posts in this topic

"Dlatego właśnie tragiczne w skutkach będzie dalsze inicjowanie sporów, w tym z rolnikami, oraz dalsze próby dążenia do tworzenia wielu związków łowieckich czy umożliwienia wydzierżawiania obwodów przez osoby prywatne. "

W dupkach się pali? Trzeba było płacić, trzeba było szanować

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dobre jest samo słowo "inicjować". Czyli przyznają się, że to oni powodują spory z szacowaniu, a nie rolnik. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4894-pzl-w-sprawie-problemow-zgloszonych-przez-krir

W związku z dyskusją, która odbyła się 1 marca 2017 r. podczas spotkania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego i Podsekretarza Stanu Andrzeja Szweda-Lewandowskiego z przedstawicielami izb rolniczych, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Główny PZŁ wystosował pismo do łowczych okręgowych, w którym przedstawił problemy zgłoszone podczas tego spotkania i wezwał zarządy okręgowe PZŁ do podjęcia działań w celu naprawy zaistniałej sytuacji.

W piśmie wymieniono problemy zgłaszane przez przedstawicieli izb rolniczych w trzech grupach tematycznych:

1)Szkody łowieckie:

- niewłaściwe traktowanie poszkodowanych rolników przez myśliwych,

- brak współpracy z rolnikami i samorządami w zakresie przeciwdziałania szkodom łowieckim,

- brak myśliwych terenowych, którzy mogą doraźnie współdziałać z rolnikami w zakresie przeciwdziałania szkodom powodowanym przez zwierzynę grubą,

- usilne próby wykorzystywania nieznajomości prawa przez poszkodowanych rolników przez niektóre koła łowieckie,

- w wielu zgłaszanych postulatach przez Izby Rolnicze przewija się temat arogancji kół towieckich i ich członków w zakresie zgłaszania i szacowania szkód łowieckich,

- w przypadkach konfliktowych wskazane byłyby mediacje oraz etyczne i godne reprezentowanie Polskiego Związku Łowieckiego.

2)Opiniowanie umów dzierżawy i współpraca Izb Rolniczych z ZO PZŁ:

- Zarządy Okręgowe PZŁ powinny nawiązać współpracę z właściwymi wojewódzkimi i powiatowymi Izbami Rolnym w zakresie opiniowania umów dzierżawy dla kół łowieckich oraz minimalizowaniu konfliktów powstałych na styku koło łowieckie rolnik z uwagi na szkody wyrządzane w plodach i uprawach rolnych przez zwierzynę,

- Zarządy Okręgowe PZŁ powinny współpracować z Izbami Rolnymi w zakresie inwentaryzacji zwierzyny poprzez zapraszanie przedstawicieli tej instytucji do udziału w inwentaryzacji zwierzyny oraz na spotkania z kołami łowieckimi,

- Zarządy Okręgowe PZŁ w związku z obowiązkiem wydawania opinii dla poszczególnych kół łowieckich powinny przekazywać niezbędne informacje dotyczące dzierżawców i obwodów łowieckich na wniosek Izb Rolniczych,

- Zarządy Okręgowe PZŁ powinny w ramach nadzoru sprawował kontrolę nad współpracą kół łowieckich z rolnikami oraz weryfikować udział przedstawicieli kół w spotkaniach z samorządami i rolnikami.

3)Gospodarowanie populacjami zwierzyny:

- brak przejrzystości w zakresie wykonywania inwentaryzacji zwierzyny przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich — brak współpracy z Izbami Rolnymi,

- znaczący i stały wzrost populacji jeleniowatych oraz dzika powoduje szkody łowieckie na poziomie, który niejednokrotnie doprowadza gospodarstwa do upadku,

- wskazane byłoby zmniejszenie liczebności jeleniowatych na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego,

- populacja dzika na skutek występowania afrykańskiego pomoru świń jest objęta kontrolą, a planowana dalsza redukcja tego gatunku powinna doprowadzić do osiągniecia zagęszczenia na poziomie nieprzekraczającym 0,5 osobnika/1 km2.

Dalej w piśmie PZŁ czytamy:

Najczęściej padającym zarzutem w stosunku do kół łowieckich jest niewywiązywanie się w petni z obowiązków nałożonych na kota ( ale żeby Panie Szmulewicz aż tak w d..ę prezesowi wchodzić???) w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Kołom łowieckim zarzuca się m.in. nieterminowe podejmowanie szacowania szkód, uchylanie się od odbioru zawiadomienia o wystąpieniu szkody, nieterminowe wypłaty odszkodowań, niewłaściwe oszacowanie wysokości szkody. Podczas spotkania zaznaczono, że dzierżawcy obwodu celowo czekają na błąd rolnika podczas zgłaszania czy oględzin szkody by odszkodowanie nie zostalo wypłacone lub wysokość odszkodowania była zaniżona. Takie niezgodne ze standardami etyki członka Polskiego Związku Łowieckiego zachowanie wpływa na negatywne postrzeganie myśliwego nie tylko przez rolników, ale i przez resztę społeczeństwa. Zarząd Główny PZŁ zwraca się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia dobrych praktyk przy likwidacji szkód łowieckich. Przestrzeganie procedur szacowania szkód łowieckich jest obowiązkiem szacującego zawartym w powyższym rozporządzeniu. Naruszanie procedur przy szacowaniu szkód łowieckich przez myśliwych działa na szkodę wizerunku polskiego łowiectwa. Na niewłaściwym postępowaniu jednostek traci nie tylko konkretne koło towieckie, a wszyscy polscy myśliwi;

Krajowa Rada Izb Rolniczych upatruje przyczynę dużych szkód łowieckich oraz wysokich stanów zwierzyny, w braku miejscowych myśliwych w poszczególnych obwodach, którzy mogliby intensyfikować działania zmierzające do wykonania planu łowieckiego zwierzyny grubej oraz podejmować akcje pilnowania upraw rolnych w celu zminimalizowania szkód. W opinii KRIR dobrze widziane byłoby zwiększenie liczby miejscowych myśliwych, znających daną społeczność, którzy mogliby przyczynić się do polepszenia stosunków pomiędzy kołem łowieckim, a rolnikami;

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

22 sarny w jednym stadzie(zima wróci?)na MOIM rzepaku!mogliby postrzelać

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.farmer.pl/fakty/polska/szyszko-polskie-lowiectwo-powinno-byc-wzorem-dla-europy,71737.html

Uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu ws szkód łowieckich  rolników z przedstawicielem ministerstwa środowiska. 
Tradycyjnie. Rolnicy narzekają. Ministerstwo środowiska  kpi. 
I wiecie co? Maja rację że kpią. Mamy taki zły zwyczaj martwienia się tylko o własną d(...). H(...) z sąsiadami, byleby ja miał dobrze. 

Przedstawiciel ministerstwa stwierdził że on nie wierzy w wielkie szkody rolników, bo gdyby one były tak wielkie to sprawy szłyby do sądu. I ma rację. Gdyby wszystkie większe spory trafiałyby do rozstrzygnięcia sądowego, gdybyśmy potrafili "obsługiwać" prawo, gdybyśmy mieli sprawny samorząd, na który becalujemy 2% podatku bylibyśmy na prawie. 
A wiele tematów przegrywamy przez brak znajomości prawa. Brak dobrego materiału dowodowego który leży na naszym polu. Mając samorząd w postaci izby nie potrafimy zrobić notatki z oględzin, protokołu do własnego użytku, który jest cholernie dobrym materiałem dowodowym na potem 
 Bazujemy na słowie. 
Ignorujemy przepisy. Jak byk jest napisane szkodę zgłasza się na piśmie. A potem gro osób nie ma potwierdzenia bo dzwonili. A kola robią co chcą.
Nie potrafimy zrobić zdjęcia. Na tym spotkaniu rolnik mówi że ma szkody na sto tysięcy, zrobił setki zdjęć z których nic nie wynika. Nie obrazuje rozmiaru szkody. A za 400 zł zrobiłby zdjęcia z drona lub lotnicze gdzie można wyliczyć bez problemu rozmiar szkody. 
Jesteśmy słabi i zawsze będziemy dostawać po dupie. Jedynym problemem byłaby wydajność.
Jak nie potrafimy to zawsze mamy odpowiedź, a bo sędzia tez myśliwy. Bzdura. Sąd to zawsze walka argumentów. Moja vs druga strona. A ich (kilownikow) jest zawsze kilku i zaprawionych w bojach. Mają protokoły. A my? Ilu mamy świadków? Sąsiad widział, ale nie powie jak było bo go w następnym sezonie skasują, a jeszcze członek zarządu kola to leśniczy, drzewa nie będzie. Dopiero w następnym sezonie jak u sąsiada będą szacowali to wtedy sąsiad będzie chciał. Pomocy...
W zeszłym roku nie szacowałem kuku , nie było powodu. W tym roku nie było jeszcze szkody. A mamy najwięcej dzików w kraju.
Mam innego szacującego niż okoliczni rolnicy, tamten nie wejdzie do mnie na pole. Bo Koło wie, że nie będzie im się to opłacać. Ba, zadzwonił sąsiad, żebym poszedł za niego oszacować łąki, gdy załączył dla mnie pełnomocnictwo w podaniu o szacowanie, szacujący-ten który do mnie nie ma wstępu-  stwierdził podaj Pan kwotę, nie bedziem szacować...
Chłopy, weźcie za łby izby. Niech robią szkolenia, niech zapraszają szacujących na te spotkania. Niech na tych spotkaniach biegli bazują na prawdziwych przykładach, pozwoli to nabrać wiedzy o tym jakie sztuczki mają koła i jak je wyeliminować. Weźcie do ręki poradnik Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
http://www.wir.org.pl/szkody/szkody_lowieckie_wir_2017.pdf

 W każdej gminie będzie ktoś kto wygrał z kołem. Proście tych ludzi o pomoc, obecność na szacowaniu, sami będąc na polu bierzcie izbę rolniczą, róbcie notatki z takiego spotkania. Proste wyliczenia. 
Dnia …........... na polu o numerze xxxx , o powierzchni xxxx ha, obręb ewidencyjny …........... w obecności właściciela oraz Jana Kowalskiego , członka powiatowej izby rolniczej w …................ dokonano oględzin uprawy …............ pod kątem szkód łowieckich.
Opis stanu uprawy:..............................
Zauważono szkody o powierzchni.................... ha, w procencie zniszczenia …......
Uwagi …...................
Podpisy..................

Robicie taką notatkę przed szkodami, określacie jakość uprawy.  Robicie taką notatkę w trakcie sezonu wegetacyjnego. Potem przy szacowaniu. Nie musicie mówić kołu że macie coś takiego. Możecie poprosić sołtysa aby na takiej notatce przystawił pieczęć, aby mieć datę pewną. Macie dowód stanu uprawy, wielkości szkód. Taki sam jak protokół szacowania koła. Koło nie ma ruchów, nie ma czym zrzucić odpowiedzialności. 

Jak nie zmienimy modelu działania będzie każdy następny minister środowiska, każdy kiłownik mówił że Polski model łowiecki jest dobry, a myśliwi szacują za darmo.
Ja bym dodał, że polski model łowiectwa głównie opiera się na jednym filarze: 
na Rolniku, który daje się robić w ciula karmiąc prawie za darmo państwową zwierzynę nabijając przy tym konto PZŁ/kół łowieckich. Dodatkowo polski model łowiectwa  opiera się na trzech filarach :
na Polskim Związku Łowieckim zrzeszającym 120 tys. osób; 
na tym, że dzika zwierzyna należy do Skarbu Państwa, 
oraz że mamy odpowiednio duże obwody łowieckie, pozwalające gospodarować odpowiednio zwierzyną łowną. 

PS. Bez zmniejszenia stanu zwierzyny żadne prawo łowieckie nie wyeliminuje problemu szkód łowieckich.

Wg mnie powinniśmy wystąpić o odstrzał redukcyjny

Edited by ikcomas
wulg
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

A żeś wytłumaczył pisaków dwa lata temu to samo pier.olili ci od psl to inaczej żeś gadał 

Wlezie taki między wrony i zara kracze jak i one 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@arszczecin

A co taki rolnik jak ma 5-20 ha, a zwierzyna rozpier... 2-5 ha to pojdziesz do sadu, to jest kpina, a takich rolnikow w kraju jest wiekszosc. Obszarowiec sobie poradzi i zrobi z kołem porzadek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jarki, nie wiem do czego pijesz. Patrząc na te wszystkie projekty uważam że one stworzą gorsze prawo niż jest,  dlatego wolę aby zmniejszyli populację . Z tego co mi jest wiadomo pis jest za zmiana prawa l. Ba z posłem Duda żeśmy się prawie bili :), no dobra, była ostra wymiana zdań.

@lokizom, ja nie rozumiem tego. Co ma piernik. Szkoda to szkoda. Muszą płacić. Co ma do tego wielkość? Obszarowiec mając 2 ha szkody machnie ręką, a ten co ma 10 ha? Może machnąć na 20%? Właśnie małym powinno zależeć.  Za 100 zł nie ruszalbym, za 1000 zł bym myślał, ale 2-5 ha szkody bym gryzl, to w np kuku 8-20 tysia. Jak machasz ręką ma 8 koła to zaraz Ci na priv numer konta przesyłam :). Zrobili z nas dziadów, a my się do tego dostosowywujemy. A kiła to wykorzystuje.

 

Ps. Czym jest jeszcze obszarnik. Bo mój, mając cirka 2000 ha nie szacuje. Nie ma czasu. Dam im w tymtym roku propozycje. Ja szacuje w ich imieniu za 50% szkody. :) tylko u mnie we wsi bez problemu 100 tysia szkody.  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

"ludzie często są pozostawiani sami sobie, nie mają wsparcia, nie mają żądnej pomocy ze strony rządzących"
 

Tu rolnik czy ma mało ha czy dużo zwyczajnie zapierdala i nie w głowie mu sądy 

Sądy to dla normalnego człowieka ostateczność co innego dla kombinatorów 

Ale cóż taki kraj trzeba będzie się dostosować 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jarki, ja mam do Ciebie prośbę. Nie czaisz nie pisz. Jak Ci rzepak jelenie stluka w 100% - nie stluka bo nie masz jeleni, ale hipotetycznie i dostaniesz za ha 500zł to bedziesz dalej pierdolil ze tu sie zwyczajnie zapierdala i nie w głowie mu sądy?

Widziałeś zdjęcia, widziałeś filmy i piszesz takie pierdoly? Widziałeś chmare 50-100 jeleni? Widziałeś ?

Co powiesz mareckiemu jak mu zamiast trawy owies oszacowali? Nie marudz tu się zapierdala? Następnym razem poproś o wazelinke?

 Przegrywamy bo nie potrafimy zastosować się do prawa. Stoi jak byk, masz zgłosić szkodę na piśmie, chłopy dzwonią, bo się nie chce napisać podania. 7 kolumn wypełnić. Nie chcesz iść do sądu  bo tu się zapierdala? Jarki twój problem, twoje pieniądze i znaczy że nie masz szkód. Ale aby wygrać szacowanie musisz mieć materiał dowodowy jakbyś szedł do sądu. musisz wytracic argumenty kolu. Inaczej wazelinka. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jasne że się nie znam dobrze że choć trochę na rolnictwie się znam 

Jak ludzie od frajera mówili to samo  co ci od ojca z torunia to się burzyłeś 

Jak Maciej mówił że prawo łowieckie nie jest złe to wy do kosza z nim my napiszemy nowe

Teraz to jest wina rolników a przecież państwo miało nam pomagać gdzie coś się zmieniło 

Dobra zmiana w dupie mam taką zmianę jeśli ktoś w tym kraju robi coś dla rolników to ..

Komisja rolnictwa ale chwila to przecież śpiący nie jest jej szefem on jest teraz MINiSTREM 

Tu trzeba radykalnej zmiany polityki rolnej wy nadal jesteście w czasie kampanii wyborczej

Obudź się nie macie ludzi zbyt często dajecie stołki za chodzenie do kościoła 

KROPKA 

Edited by jarki

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ty, ja nie mówię że prawo jest dobre, ja mówię że Patrząc na te wszystkie projekty uważam że one ( te projekty )  stworzą gorsze prawo niż jest. Więc moją rolą nie może być ich popieranie.

Jak ludzie od frajera mówili to samo  co ci od ojca z torunia to się burzyłeś- a teraz był wers pochwalny?

Jak Maciej mówił że prawo łowieckie nie jest złe to wy do kosza z nim my napiszemy nowe - dalej uważam że prawo własności powiązane z prawem do polowania jest lepsze dla nas. Ale wiem że to się dziś nie ziści. 

Teraz to jest wina rolników a przecież państwo miało nam pomagać gdzie coś się zmieniło- ale to jest wina rolników, czapa rąsia i miętolenie. To jest nasza wina, moja, twoja itp bo nie potrafimy działać szerzej niż do własnej miedzy, w pewnym miejscu stworzyli z nas dziadów i my w tym kokonie tkwimy.

 

Tu trzeba radykalnej zmiany polityki rolnej wy nadal jesteście w czasie kampanii wyborczej

Obudź się nie macie ludzi zbyt często dajecie stołki za chodzenie do kościoła - kto WY? Jedyna deklaracja jaką składałem to Solidarnosc RI, związku który jest dziś w stanie wojny z min rolnictwa. Wg mnie to głupota, no ale wojna...

Więc jeśli nie można tak trzeba inaczej. Stąd ten ranny wpis. Słuchałem ludzi. Słuchałem co gadają w temacie szkód. Ba, nawet na tym spotkaniu nie kontrowałem urzędnika min środ. Bo to jest bez sensu. Jeśli nie zbudujemy się, wioska po wiosce to przegramy. 90 % szacowań jest łatwe, szablonowe. Pierwsza rzecz. zgloszenie na papierze. Jak zglosisz na gębę przegrałeś. II rzecz focus na sprawie, oni brak wykorzystają. Koncentracja. Nie wdawanie sie w piitolenie o szopenie. III tworzenie dokumentów . To jest proste. Koła mają swoje fora na których przekazują schematy jak nas wydupczyć. Ja miałem chęć pisania jak się nie dać . Kilku osobom to pomogło. Sąd był w tym schemacie, czytaj twórz dowody tak jakbyś miał je zanieść do sądu.

Jeśli uważacie że to nie ma sensu to dajcie znać zmienimy format. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Czas na dobrą zmianę. Ja sie wypisuję. 5 lat. Niezła kadencja. Dzieki za wszystko. Pozdrawiam ar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TY obrażalski @arszczecin gdzie żeś się podział ??

Cholera jasna wykrakałeś mi dziki w grochu pewnie żeś życzył :P :D 

Zrobiły sobie biwak na moim grochu i  spacerują do ziemniaków sąsiada :(  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now